Dobrodošli u XJCSENSOR

Primena alata

Tool Application

Primena alata

1. Digitalni moment ključ;

2. Digitalni električni odvijač;

3. Pritezno vratilo za povratni moment momenta zatvorene petlje;

XJC senzor je najčešće korišten senzor momenta u polju automatskih alata. Može detektirati moment i aksijalnu silu dok detektira moment. Specifične primjene uključuju: digitalni moment ključ, digitalni električni odvijač, osovina za pritezanje povratnog momenta zatvorene petlje itd.